Giovedì, 22 Ottobre 2020

POLITICA NEWS

LA SATIRA│Cronaca in versi, Barth Villaroja: «Simu arrivati aru sballottaggio!»

Posted On Sabato, 26 Settembre 2020 13:41 Scritto da Redazione

Sballottaggio: bomba o non bomba riconquisteremo Crotone

 Finalmente simu aru sballottaggio

Mò vidimu cu tena cchjù curaggiu  

ppi supplicaru u votu ara bon'ura 

Dicimu sì e lizamu l'occhji mberzu u Signuru 

 

Su rimasti in duji a si sfidari

o vinciu tu o vinci iju

A poltrona è libera ed è di ddra

M'attocca a mija ppi eredità 

 

Statti cittu e statti quetu

Ch'è du populu arraggiatu

Va chjianu ccu si scummissi 

Ca cca nessunu è fissu

 

Bumma o non bumma

Ni ripiamu a poltrona 

Grida 'nu pretendenti

Fintanto l'atu strincia i denti

 

Aha! Aha! spostativi cchju ddrà

avimu tantu da lavurà 

da bonifica a l'aeroportu

E pensumu puru aru portu 

S'incumincia e nu' sbagliamu 

D'accusì ni ripiamu. 

 

Si parra di bonifica ch'è 'na vita

passunu l'anni e aumentunu i malati 

U Governu sinni frica e dintu u situ  

Chjintanu finocchi vrocculi e patati

 

Ma chi Manica stamu dicennu

Grida u populu a gran Voce jistimannu

Su vi moviti a portare u lavoru

Va d'affiniri ca ni crepa u coru 

 

Passanu i jorni e passuni l'anni 

E i giuvini nostri patunu i danni 

Armati i curaggiu si fannu a valigia 

ppi tornari frustrati ‘na sira i maggio.

 

E i Cutrunisi ogn'annu in processione 

A pregare salute e lavoro ccu passione

Ma i st'orazioni unn'arriva nenti 

E i famighji su sempi cchjù scuntenti

 

E intantu si scinna e si nchjiana a su palazzu

ma di fatiga u sinni parra nu ...azzu

su si u fighjiu i du cumparu Micuzzu 

 

Come a giri e coma a voti

Si perda tempo ogni vota

U Gattupardu a cuntava giusta

Canciamu tuttu e rimanimu dinta 

d'accussì ppi nuji u cancia nenti. 

 

C'era unu ca cantava: "Ma cosa è la destra 

cos'è la sinistra... Dov'è la diversità... 

qualcuno era comunista...

e la democrazia è il sistema 

più democratico che ci sia", Mha!

A mia mi para ca simu in regime assolutista.

 

Come sarà guvernata la città stalinista?

Ccu a destra imbuttita di sinistra?

I progressisti infarciti da qualunquisti

Saremo sballuttati dai populisti?

E dopu le elezioni chi sa vistu sa vistu! 

 

A Lega scinna e ni conquista

Ed io mi disperu mi ratristu 

I du M5S 'u ni parramu

Ha illusu a genti e mò ciancimu.

 

Perciò lassatini in paci ccu s'elezioni

Aiutati i giuvini a lavurare

Su frischi, belli e perspicaci

Cussì diventunu ancora cchju capaci.

 Barth Villaroja